Tolerance 0,5 promile za volantem je prospěšná a bezpečná

13. 05. 2011 14:54:17
Vláda dneska protlačila a prezident podepsal zmírnění sankcí za jízdu pod vlivem alkoholu – nově se nebudou u hladin do 0,3 promile zapisovat trestné body. Je to vítězství rozumu? Jak se to vezme.

V Evropě jsou v této rovině praktikovány dva zcela různé přístupy – absolutní zákaz alkoholu za volantem a na druhé straně tolerance alkoholu do jisté hladiny, zpravidla 0,5 promile alkoholu v krvi. Osobně je mi bližší ten liberálnější model a povím Vám proč.

První model – nulová tolerance – trestá alkohol u řidiče poměrně tvrdě od jakékoliv hranice a rozdíl mezi trestem za „jedno pivo“ a opilým pod obraz je minimální. V zemích, kde se alkohol za volantem netoleruje, se víceméně nerozlišuje nejen stupeň opilosti hříšníka, ale nezkoumá se ani vliv alkoholu na schopnosti řidiče (přestože je to tak řečeno v zákoně – nesmí se jezdit pod vlivem alkoholu). Zákon předpokládá, že vliv má na řidiče jakákoliv hladina alkoholu v krvi.

V zemích, kde alkohol za volantem v nějaké míře tolerují, naopak přistupují k hříšníkům rozdílně - podle hladiny, kterou si ten který řidič přivodil. Lehké překročení dovolené hranice znamená pokutu, větší překročení velkou pokutu a krátkodobou ztrátu řidičského průkazu a pokud se opravdu zmažete a sednete si za volant, dostanete flastr jako blázen, přijdete cca na rok o řidičák a ještě si půjdete sednout na nějakou dobu do lochu. Zákon zde naopak předpokládá, že přítomnost alkoholu v tolerované hranici - 0,5 promile (2 piva) nebo 0,8 promile (3 piva) – nemá na řidičovy schopnosti výraznější vliv. Pokud však s dovoleným alkoholem způsobíte dopravní nehodu, je to přitěžující okolnost.

Tolerance jisté hladiny alkoholu za volantem má ještě jedu rovinu a to je obecná úcta a respekt lidí k zákonům a právu. Šikanování lidí a zbytečně (preventivně) tvrdé normy totiž vychovávají občany k tomu, že si práva neváží a zákony buď obchází nebo je rovnou nerespektují. Tolerance jisté hladiny alkoholu za volantem tedy není jen o pití nebo nepití. Je to o chování a přístupu státu k občanovi.

Norma postihující pouze skutečně nebezpečné chování - a ještě rozlišující míru nebezpečí, tedy počet desetinek promile – vychovává řidiče a nechává mu maximální míru osobní svobody. Přenesení kontroly na stranu občana totiž nutí lidi k osobní zodpovědnosti. Když se podíváte na přiloženou mapku, je zjevné, že liberální přístup k problému mají ve vyspělé Evropě, zatímco nulová tolerance je praktikována v guberniích postkomunistického bloku. Kde myslíte, že to funguje lépe?

drink_drive_orez.png

Tolerance jisté hladiny alkoholu za volantem tedy není jen o pití nebo nepití. Je to o chování státu k občanovi. Musíme se rozhodnout, zda chceme, aby se k nám stát choval paternalisticky, vodil nás za ručičku, nutil chodit spát po večerníčku, nařídil nám, co je správné a dovolené, a všechno nám zařídil a strčil pod nos. A nebo stát, který důsledně postihuje pouze chování, které je skutečně nebezpečné a ohrožuje někoho dalšího? Pokud chceme, aby u nás fungovaly věci jako „na západě“, tak také musíme mít odvahu dát lidem volnost a svobodu volby.

Co se týče diferenciace trestu, existují různé modely a přístupy. Osobně se mi líbí praxe v Belgii nebo Dánsku (viz tabulka). Rychlý nárůst výše pokuty se zvyšující se hladinou alkoholu nad tolerovanou mez, spolu s krátkodobým vězením, je myslím dobré řešení. Ona taková šatlava na 15 dní člověka přivede k rozumu.

PŘÍSTUPY K ALKOHOLU ZA VOLANTEM V EVROPĚ A ZPŮSOBY PENALIZACE

BELGIE: Povolená hranice alkoholu v krvi je 0,5 promile. Policie může provádět test na alkohol u každého účastníka dopravní nehody (včetně chodce). Je-li test pozitivní, řidiči je zakázáno na 3 hodiny řídit a na tuto dobu je mu odebrán řidičský průkaz. Pokud řidič nezaplatí okamžitě pokutu, je tato navýšena. Je-li hranice alkoholu v krvi 0,8 promile a více, je řidičský průkaz okamžitě odebrán na 6 hodin. Řidičský průkaz může být odebrán na jeden měsíc, v případě, že je překročena hranice 1,2 promile - pokuta 550 €, v případě dalšího šetření policií pokuta od 1 000 do 11 000 €, odebrání řidičského průkazu od 8 dnů do 5 let, uvěznění od 15 dnů do 6 měsíců.

BOSNA A HERCEGOVINA: Maximální povolená hranice alkoholu je 0,3 promilev krvi.

BULHARSKO: Maximální povolená hranice alkoholu je 0,5 promile. Řidiči mohou být podrobeni dechovému testu, a pokud je pozitivní, pak i krevní zkoušce na alkohol.

ČERNÁ HORA: Povolena je hodnota do 0,5 promile, u profesionálních řidičů 0,0 promile.

ČESKO: Je zakázán jakýkoli obsah alkoholu v krvi během jízdy. Řidiči jsou povinni se podrobit při policejní kontrole dechové zkoušce a na základě výsledku tohoto testu následně i odběru krve k přesnému zjištění alkoholu v krvi. To platí i pro cyklisty nebo jezdce na koních.

DÁNSKO: Maximální povolené množství alkoholu v krvi je 0,5 promile. Dánské úřady rozlišují dvě kategorie řízení pod vlivem alkoholu:

a) řízení za přítomnosti alkoholu (dánsky promillekorsel), kdy se množství alkoholu v krvi pohybuje od 0,51 do 1,2 promile;

b) řízení za prokázaného vlivu alkoholu (dánsky spirituskorsel), kdy množství alkoholu v krvi překračuje 1,2 promile, nebo pokud existují přitěžující okolnosti (např. dopravní nehoda).
Pokud je hranice alkoholu od 0,51 do 0,8 promile, bude řidiči udělena pokuta (od 4 000 do 8 000 DKK), je-li hranice alkoholu v krvi vyšší než 0,8 promile, bude řidiči dočasně odebrán řidičský průkaz (pokuta ve výši čtvrtiny ročního platu, min 1 000 DKK). Při překročení 1,2 promile hrozí uvěznění a zabavení řidičského průkazu na dobu minimálně 12 měsíců.

ESTONSKO: Není povolena žádná přítomnost alkoholu v krvi. Policie zde často provádí dechové testy na alkohol v krvi. Řízení pod vlivem alkoholu - pokuta až 18 000 EEK a odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce.

FINSKO: Maximální povolená hladina alkoholu v krvi je 0,5 promile. Policie provádí namátkově jak dechový, tak krevní test. Pokuty za nedovolené množství alkoholu v krvi se různí podle výše této hladiny v krvi: 1) 0,5 promile - 1,2 promile pokuta či uvěznění až na 6 měsíců; 2) nad 1,2 promile pokuta nebo uvěznění až do 2 let.

FRANCIE: Maximální množství alkoholu v krvi je 0,5 promile, kromě řidičů autobusů a autokarů, kteří nesmí mít víc jak 0,2 promile alkoholu v krvi. Řidič, který je zadržen policisty pro rychlou jízdu nebo je viníkem autonehody, se musí podrobit dechové zkoušce, ev. odběru krve na zjištění alkoholu či omamných látek. Pokuty - od 0,5 do 0,8 promile 135 € a 3 body; nad 0,8 - promile zákaz řízení na 72 hodin, pokut až 4 500 € (zabavení ŘP až na 3 roky), vězení do 2 let, 6 bodů a zabavení vozidla.

CHORVATSKO: Obecně povolená hranice alkoholu v krvi je 0,0 promile. U řidičů vozidel nad 3,5 t, profesionálních řidičů a řidičů do 24 let je limit 0,0 promile.

IRSKO: Osoba řídící nebo pokoušející se řídit s obsahem alkoholu v krvi vyšším než 0,8 promile je potrestána podle velmi přísných předpisů. Pokuta může být ve výši 1 397 €, nebo 6 měsíců vězení a odebrání řidičského průkazu na 24 měsíců při prvním takovém přestupku a na 4 roky při opakování.

ISLAND: Maximální povolené množství alkoholu v krvi je 0,5 promile. Jízda pod vlivem alkoholu - pokuta 24 000 - 47 000 IKR, odebrání řidičského průkazu od jednoho měsíce až na doživotí.

ITÁLIE: Obsah alkoholu v krvi řidiče nesmí přesáhnout 0,5 promile. Jinak je považován za osobu pod vlivem alkoholu a může zaplatit pokutu ve výši 328 - 1 312 Euro. V krajním případě může být řidič odsouzen až na 1 měsíc do vězení a může mu být odebrán řidičský průkaz na dobu 15 dnů až 3 měsíců. S vyšším promile alkoholu se zvyšují i sankce.

LITVA: Povolen alkohol v krvi ve výši 0,4 promile. Pokuty od 290 do 435 €, nebo odebrání řidičského průkazu na 1 až 1,6 roku.

LOTYŠSKO: Povolené množství alkoholu v krvi nesmí překročit 0,5 promile. Pokuty 100 - 500 Latů (+ možné zadržení ŘP + uvěznění).

LUCEMBURSKO: Maximální povolené množství alkoholu v krvi je 0,8 promile, u služebních řidičů 0,2 promile. Dechový test je prováděn u řidičů podezřelých z jízdy pod vlivem alkoholu, dále povinně u řidičů v případě vážné nehody se zraněními. Pokud je test pozitivní, provádí se další krevní test na zjištění množství alkoholu v krvi. Pokuty jsou v rozmezí 25 - 10 000 €, nebo vězení od 7 dnů do 3 let.

MAĎARSKO: V Maďarsku platí absolutní zákaz řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu. Jestliže je řidič přistižen s obsahem alkoholu v krvi do 0,8 promile, bude pokutován, jestliže množství alkoholu v krvi je vyšší, bude proti němu vedeno soudní řízení. Při podezření má policie právo požádat řidiče, aby podstoupil dechový test. Pokuty za jízdu pod vlivem alkoholu 100 000 HUF.

MAKEDONIE: Povolené množství alkoholu v krvi je 0,5 promile. V případě profesionálních řidičů není žádné přípustné množství alkoholu v krvi. V případě podezření na alkohol musí řidič podstoupit dechový test nebo krevní zkoušku. Při řízení pod vlivem alkoholu může být řidič předvolán před soud a může mu být uložena pokuta od 4 000 do 12 000 denárů (nebo vězení do 30 dnů).

NĚMECKO: Povolený obsah alkoholu v krvi je 0,5 promile. U řidičů do 21 let se snižuje na 0,0 promile. Totéž platí i pro starší řidiče, kteří mají řidičský průkaz kratší dobu než 2 roky. Policie může vyžadovat dechovou zkoušku na alkohol, pokud má podezření na alkohol v krvi, řidič může odmítnout, ale pak je povinen podstoupit krevní test na přítomnost alkoholu v krvi. Alkohol v krvi (0,5 -1,1 promile) 500 €, odebrání řidičského průkazu na 1 měsíc/4 body; alkohol v krvi nad 1,1 promile - soudní řízení, odebrání ŘP min. na 1 rok, stanovena velmi vysoká pokuta.

NIZOZEMÍ: V současné době je v Holandsku řidič považován za nezpůsobilého k řízení, pokud jeho dech obsahuje 0,22 miligramů alkoholu na litr vydechnutého vzduchu, nebo jestliže má více než 0,5 promile alkoholu v krvi. V případě podezření, že řidič je pod vlivem alkoholu, může být požádán, aby podstoupil dechový test, v některých případech je povinná krevní zkouška. U nových řidičů je na prvních 5 let limit 0,2 promile, u řidičů mopedů je tato hranice omezena věkem do 24 let. Jízda pod vlivem alkoholu: 0,5 až 0,8 promile - 230 €; 0,8 až 1,0 promile - 320 €, 1,0 - 1,3 promile - 410 €, nad 1,3 promile hrozí vězení a pokuta dle rozhodnutí soudu.

NORSKO: Maximální dovolená hladina alkoholu v krvi je 0,2 promile. Policie má právo vyzvat řidiče, aby se podrobil dechové zkoušce. Pokud je tato zkouška pozitivní, může být požadován krevní test. Alkohol 0,2 až 0,5 promile - pokuta* 5 000 - 10 000 NOK; 0,5 - až 1,0 promile (a více) - ‰ pokuta* a podmíněné uvěznění; nad 1,5 promile pokuta* a uvěznění (* výše pokuty se vztahuje k výši příjmů viníka, např. 1,5 x měsíční výplata).

POLSKO: Každý řidič, v jehož krvi bude hladina alkoholu vyšší než 0,2 promile, je považován za nezpůsobilého k řízení vozidla. Policie smí provádět dechové testy, tyto testy jsou povinné pro řidiče, jež se dopustili vážného dopravního přestupku nebo po dopravní nehodě. Alkohol v krvi od 0,2 do 0,5 promile - právní řízení, pokuta do 5 000 PLN, odebrání řidičského průkazu na dobu od 6 měsíců do 3 let; alkohol v krvi nad 0,5 promile - pokuta je stanovena tribunálem, vězení do 2 let, odebrání řidičského průkazu na dobu od 1 roku do 10 let.

PORTUGALSKO: Řidiči s obsahem alkoholu vyšším než 0,5 promile jsou potrestáni pokutou či jiným způsobem (odebrání řidičského průkazu apod.). Dechové testy nejsou časté, ale provádějí se po každé nehodě. Nad 0,5 promile do 0,8 - 250 až 1 250 € a možnost odebrání ŘP na jeden rok; nad 0,8 promile- 500 až 2 500 € a odebrání ŘP na 2 měsíce až 2 roky.

RAKOUSKO: Je-li v krvi řidiče zjištěno 0,5 promile alkoholu nebo více (popřípadě v jeho dechu 0,4 mg/l a více), pokládá se za osobu pod vlivem alkoholu, která nesmí řídit motorové vozidlo. Řízení pod vlivem alkoholu má vážné zákonné následky s pokutou od 220 do 5 800 €. Řidičům může být zakázáno řízení v Rakousku. Řidiči, který odmítne podstoupit test na alkohol, je udělena stejná pokuta jako řidiči, kterému byla naměřena hladina alkoholu v krvi 1,6 promile nebo více. Alkohol 0,5 až 0,8 promile - pokuta 218 - 3 633 €, odebrání ŘP až 3 týdny za přestupek; 0,8 až 1,19 promile -pokuta 581 - 3 633 €, odebrání ŘP až 4 týdny min.1,6 promile a více - pokuta 1 162 - 5 813 . €, odebrání ŘP na min. 4 měsíce.

RUMUNSKO: Je zakázáno řídit motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Policie může řidiče podrobit namátkovému alkoholovému testu. Jízda pod vlivem alkoholu - 9 až 20 bodů, zabavení ŘP na 90 dní.

RUSKO: Není povolen žádný alkohol v krvi a jsou prováděny dechové testy.

ŘECKO: Osoby pod vlivem alkoholu nebo toxických látek mají zakázáno řídit motorové vozidlo. Hladina alkoholu v krvi řidiče 0,5 promile a více se posuzuje za kriminální čin a uděluje se pokuta. U začátečníků (ŘP kratší dobu než 2 roky), služebních řidičů a motocyklistů je limit max. 0,2 promile. Policie může při podezření požadovat na řidiči dechový test na zjištění hladiny alkoholu v krvi. Na základě tohoto testu může policie uložit pokutu, odebrat řidičské oprávnění, či řidiče uvěznit. Alkohol od 0,50 do 0,80 g/l - 78 €, od 0,80 do 1,10 g/l - 156 €, odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce; větší množství alkoholu - 624,5 €, až 2 měsíce vězení a odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců.

SLOVENSKO: Před či během jízdy je zakázáno požívat alkohol. Alkohol v krvi není tolerován v žádném množství. Motorista může být požádán, aby se podrobil dechové zkoušce, a na základě výsledku může být vyzván k odevzdání krevního vzorku. Odmítnutí testu na alkohol - postupuje k admin. proceduře - 332 - 1 328 € + zákaz řízení na max. 5 let; jízda pod vlivem alkoholu nebo drog 232 - 996 € + zákaz řízení na max. 5 let.

SLOVINSKO: Maximální povolená hranice alkoholu v krvi je pro řidiče osobních automobilů a motocyklů 0,5 promile. Profesionální řidiči nemají povoleno žádné množství alkoholu v krvi, stejně tak řidiči vlastnící řidičský průkaz max. 2 roky. Každý řidič, podezřelý z řízení nebo manipulace s vozem pod vlivem alkoholu či drog, se musí na požádání podrobit dechové či krevní zkoušce. Jízda pod vlivem alkoholu do 0,5 promile (není-li řidič schopen bezpečně řídit) - 126 €; 0,51 - 0,8 promile - 450 €; 0,8 - 1,1 promile 570 €; větší množství 950 € a odebrání řidičského průkazu.

SRBSKO: Max. povolené množství alkoholu v krvi je 0,5 promile. U profesionálních řidičů je zakázáno jakékoliv množství alkoholu v krvi. Pokuty v rozmezí 5 000 - 25 000 RSD.

ŠPANĚLSKO: Všeobecný limit je 0,5 promile, cyklisti 0,5 promile, řidiči vozů nad 3,5 t 0,5 promile; řidiči veřejné dopravy, vozidel pro více než 8 pasažérů nebo vozidel vezoucích nebezpečný náklad 0,3 promile. Řidič musí na požádání policie podstoupit dechový test. Pokud některý řidič odmítne, může mu policie odebrat vozidlo, uložit pokutu 300 EUR a na 3 měsíce odebrat řidičské oprávnění. Jízda pod vlivem alkoholu - pokuta 302 - 600 €, odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce až 4 roky, vězení na 8 až 12 týdnů nebo na tři až osm měsíců.

ŠVÉDSKO: Max. povolená hladina alkoholu v krvi je 0,2 promile. Při překročení tohoto limitu se uděluje vysoká pokuta, možnost uvěznění až na 1 měsíc a odebrání ŘP na 1 až 12 měsíců.

ŠVÝCARSKO: Řidič je nezpůsobilý k jízdě, zjistí-li se v jeho krvi obsah alkoholu vyšší než 0,5 promile. Při zjištění nepovoleného množství může být udělena pokuta, v krajním případě může dojít k uvěznění. Zahraničním řidičům bude na určitou dobu zakázán vjezd do Švýcarska.

UKRAJINA: Je zakázáno řídit motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Není povolena žádná tolerance. Jízda pod vlivem alkoholu 2 550 - 3400 UAH + zákaz řízení na 1 - 2 roky.

VELKÁ BRITÁNIE A SEVERNÍ IRSKO: Maximální povolené množství alkoholu v krvi je 0,8 promile. Policie má právo u každého řidiče vykonat dechový test. Překročení hladiny alkoholu pokuta až 5 000 GBP. Může také dojít k odebrání řidičského průkazu nebo dokonce k uvěznění až na 6 měsíců.

Zdroj: Generali

Samozřejmě čekám, že mi zde bude spílat spousta lidí do hazardérů a nezodpovědných liberálů. Argumenty proti povolení nějaké hladiny alkoholu za volantem jsou dva.

1) Pokud dovolíme 0,5 promile, všichni lidi budou jezdit ožralý jak dobytek

Toto je v zásadě nesmysl. Nezodpovědní lidé jezdí hrubě opilí už dnes, zákony jsou však nastavené tak, že takový člověk necítí nebezpečí trestu (např. vězení není v těchto případech povinné, zpravidla dostane provinilec podmínku). Zákony naopak zbytečně postihují řadu lidí, kteří nepředstavují pro silniční provoz žádnou hrozbu. Jsem přesvědčený, že ve velmi krátké době by se situace uklidnila a většina běžné populace by se touto normou naučila žít. Policie by se pak mohla efektivně zaměřit na ten zbytek.

2) Nebezpečnost alkoholu prokazují policejní statistiky

Policejní „statistika“ je disciplína sama o sobě. V podstatě jde o velmi zkreslenou realitu, jednak díky špatné metodice sběru, jednak záměrně – se zmanipulovanou statistikou se lépe vykazují úspěchy a výsledky práce policie. V praxi policie nezaznamenává u nehod do statistik skutečnou příčinu nehody (ani ji často nevyšetřuje), pouze zaznamená přítomnost dokázaných přestupků řidiče (tedy přítomnost alkoholu v dechu ano/ne, bez záznamu naměřené hladiny). Při nehodách i běžných kontrolách policie nezkoumá, zda je řidič skutečně pod vlivem nebo jen s přítomností alkoholu v dechu (to Dánsko!) – toto policejní statistiky vůbec neobsahují. Nezkoumá se rovněž, do jaké míry jsou řidičovy schopnosti (motorika, postřeh, reakce) ovlivněny naměřeným alkoholem. Cviky, které vám nařídí jakákoliv hlídka v USA jsou myslím dosti průkazné.

Více o tématu naleznete také zde.

Autor: Petr Voříšek | pátek 13.5.2011 14:54 | karma článku: 28.75 | přečteno: 22126x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Společnost

Jan Mestan

Paní Nováková to nemyslela špatně, opravdu to chce hodně internetu zdarma

Lidé se momentálně posmívají ministryni Novákové za její výroky ohledně wifi. Bez ohledu na jakoukoliv politiku se jí zkusím zastat coby člověka, ne coby reprezentantky jakéhokoliv politického směru či struktury.

19.2.2019 v 17:25 | Karma článku: 12.15 | Přečteno: 653 | Diskuse

Vladimír Havránek

Chalupáři podvacáté a stejně většina z nás kouká, nebo ne?

Tak si přemýšlím, na co z dnešní doby budou naše děti až vyrostou rádi koukat. Na Most, Ulici (brrrr), seriály s herci Dejvického divadla? Myslím si, že si radši pustí Chalupáře. Nestýská se mi ani v nejmenším po minulosti, leč

19.2.2019 v 13:51 | Karma článku: 20.09 | Přečteno: 905 | Diskuse

Jan Ziegler

"Sionistická špíno, vrať se do tel Avivu"

Takhle řvali příznivci tzv. žlutých vest na francouzského židovského filosofa Alaina Finkielkrauta. O tomto odporném antisemitském útoku informoval na svém webu Židovský tiskový a informační servis.

19.2.2019 v 12:49 | Karma článku: 31.37 | Přečteno: 1375 | Diskuse

Jan Vašek

Génius: Příběh, na který stojí za to udělat si názor!

Když pročítám tuto případovou studii, nemohu se jako manažer rozhodnout: Zaměstnal bych ho? Pokud ano, vyhodil bych ho ve zkušební době? Pokud ne, jakých výsledků by dosahoval? A co vliv na zbytek týmu? Co myslíte?

19.2.2019 v 12:18 | Karma článku: 12.80 | Přečteno: 708 | Diskuse

Libor Popovský

Finské znásilňovací gangy

Článek Davida Browna "Finland's Grooming Gangs", který vyšel 30. ledna 2019, přeložený paní Helenou Kolínskou a mnou.

19.2.2019 v 9:05 | Karma článku: 40.89 | Přečteno: 3029 | Diskuse
Počet článků 40 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 3947
Milovník alternativ, menšinových názorů, kverulant a šťoural. Liberál, který nemá rád politicky korektní postoje a jiné lakování na růžovo.

Najdete na iDNES.cz